Vi specialiserar oss på de mest
utmanande transporterna.
Våra specialister sköter om dina
specialtransporter säkert,
från början till slut.

Specialtransportlösningar för stora och tunga transporter.
Ahola Specials heltäckande lösningar inkluderar transport, konsultering,
transporttillstånd och ruttplanering

Kontaktförfrågan

VÄLJ DIN TJÄNST

REFERENS

Transporting 74m wind turbine blades in city centre.

Stora transporter

NYHETER